Tiny Houses – Alkmaar

Home Projecten Tiny Houses – Alkmaar

Tiny Houses – Alkmaar

In samenwerking met Marjolein in het klein, de pionier op het gebied van de Tiny House beweging in Nederland, start Buro Ruiter een pilot om meerdere Tiny Houses op een juiste manier ruimtelijk in te passen. Het braakliggende terrein van een voormalige gasfabriek is het vertrekpunt.   Hierbij worden aspecten als ecologische voetafdruk, zelfvoorziening en duurzaamheid meegenomen. Daarnaast wordt er nagedacht over kavelgrootte, gemeenschappelijke (moes)tuin en landschappelijke inpassing. Al deze aspecten worden vertaald in een ontwerp dat vervolgens ter inspiratie kan dienen voor andere wooninitiatieven met Tiny Houses.

Copyright Buro Ruiter | 2024