Landschappelijke inpassing – Gelderland

Home Landschappelijke inpassing – Gelderland

Landschappelijke inpassing

Wanneer u plannen hebt voor een ontwikkeling in het buitengebied vraagt de gemeente of provincie om een landschappelijke inpassing. Dit kan gevraagd worden wanneer u een functieverandering of aanpassing op het bestemmingsplan wilt op een (agrarisch) bedrijf of op een andere wijze wilt ontwikkelen in het buitengebied. Praktisch elke verandering heeft invloed op het landschap. De reden dat een overheid om een landschappelijke inpassing vraagt is om om de gevolgen van de gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling zodanig in te passen zodat de kwaliteit van het landschap wordt versterkt of in ieder geval wordt gewaarborgd.

Bij Buro Ruiter hebben we veel ervaring met het maken van landschappelijke inpassingen. Met onze agrarische en Veluwse achtergrond weten we hoe het buitengebied functioneert en kennen we het landschap als onze broekzak. Op deze manier kunnen we u als opdrachtgever voorzien van snel en concreet advies op het gebied van inheemse erfbeplanting, erftransformaties en inrichtingsplannen.

 

Onze activiteiten in het buitengebied

  • Inpassingsplan: de gewenste verandering wordt middels een ontwerp ingepast in het landschap. Zo kunt u door met uw plannen en de gemeente heeft de garantie dat uw ontwikkeling past in het landschap.
  • Erftransformatie: de activiteiten op uw erf stoppen en de opstallen worden gesloopt. Wat gaat er hierna gebeuren?
  • Beplantingsadvies: op basis van het type landschap kunnen wij u voorzien van advies op het gebied van regionaal inheemse beplanting. Dit kan nodig zijn wanneer u moet compenseren en bijvoorbeeld een houtsingel moet aanleggen.

 

Copyright Buro Ruiter | 2024